Hoewel het aantal inspecties door de brigades in de PSP-omgeving in beide jaren identiek was, evenals de administratieve overtredingen, steeg het aantal geregistreerde misdrijven van 660 in 2022 naar 1.356 vorig jaar, en het aantal arrestaties steeg van 61 in 2022 naar 131 in 2023.

Er werden 5.706 inspecties uitgevoerd in 2022 en 5.864 in 2023. Het aantal kennisgevingen van overtredingen steeg van 4.422 in 2022 naar 4.421 vorig jaar.

Volgens een verklaring in het PSP-rapport hebben de meeste administratieve overtredingen betrekking op lawaai, roken, bosbescherming tegen brand (grondreiniging en brandstofbeheer), afvalbeheer en oliescheiding.

Wat betreft criminele overtredingen geven de gegevens van vorig jaar aan dat de meeste meldingen betrekking hadden op achterlating (264) en mishandeling van dieren (473), brandstichting (199), schade aan de natuur (vangen van beschermde dier- en plantensoorten en vernietiging van hun habitat) en vervuiling.

De PSP richtte in 2006 de Milieubeschermingsbrigades (BriPA) op om te reageren op gevallen die verband houden met de bescherming en het behoud van het milieu, beschermde dier- en plantensoorten en hun natuurlijke habitat.

Om gecoördineerd te kunnen reageren op misdaden en overtredingen, waarbij preventie, toezicht en onderzoek een rol spelen, richtte de PSP het Geïntegreerd Milieubeschermings- en Veiligheidssysteem (SIPSA) op.

Volgens de balans heeft de PSP momenteel 250 politieagenten met een specifieke opleiding in milieubescherming en -behoud en 75 BriPa op nationaal niveau (6 in de hoofdstedelijke commando's van Lissabon en Porto en tussen de 3 en 4 in de overige territoriale commando's).

Naast de BriPa werden ook brigades voor onderzoek naar milieucriminaliteit (BRICA) opgericht, die gespecialiseerd zijn in het onderzoeken van milieudelicten of delicten waarbij huisdieren betrokken zijn.

In 2015 richtte PSP, in samenwerking met de gemeenteraad van Lissabon, het Animal Defense Program op, dat zich speciaal richt op het in de steek laten en mishandelen van dieren.

In de verklaring roept de politie burgers op om de rechten van dieren te respecteren en situaties van mishandeling en/of verwaarlozing direct te melden op de politiebureaus of via e-mail op Defesanimal@psp.pt.