Uit de beschikking blijkt dat er 991 prioritaire parochies zijn voor brandstofbeheer, zeven minder dan in 2023.

"De in 2022 vastgestelde criteria voor de identificatie van prioritaire parochies zijn gehandhaafd, waarbij rekening is gehouden met de gevaren van bosbranden op het platteland en de waarde van ecosystemen. Als gevolg hiervan zijn er nu 991 parochies geïdentificeerd (34 procent van het totale aantal) die 2.844.170 hectare beslaan (32 procent van de oppervlakte van het Portugese vasteland) en 1.983.590 hectare bosgebied omvatten (37 procent van het totaal), aldus de beschikking, die jaarlijks wordt gepubliceerd.

"De vaststelling van deze prioriteiten ontslaat de beheerders van het grondgebied niet van de verplichting om te voldoen aan alle bepalingen van de wetgeving inzake het beheer van plattelandsbranden, en de reikwijdte van de inspectie door de bevoegde entiteiten is niet beperkt tot de genoemde gebieden en termijnen."

Volgens het document zal de inspectie van het brandstofbeheer in de 991 prioritaire parochies worden uitgevoerd van 1 mei tot 31 mei op land dat grenst aan gebouwen in landelijke gebieden (binnen een bereik van 50 meter) en in bevolkingsclusters.

Voor wegen, spoorwegen, elektrisch vervoer en distributielijnen zullen inspecties worden uitgevoerd van 1 juni tot 30 juni.