De zitting, die het begin markeert van de nieuwe wetgevende macht, na de vervroegde regionale verkiezingen op 4 februari, die de PSD/CDS-PP/PPM-coalitie won, maar zonder een absolute meerderheid, zal het mogelijk maken om de meerderheid van de vorige machthebbers terug te laten keren in functie, zonder grote veranderingen in de uitvoerende structuur.

De voorzitter van de benoemde regering kondigde op vrijdag 1 maart, na het overhandigen van de lijst met namen aan de vertegenwoordiger van de Republiek voor de Azoren, Pedro Catarino, de volledige samenstelling van het nieuwe uitvoerend orgaan aan, met als belangrijkste nieuwigheid het vertrek van Pedro Faria e Castro van het regionale subsecretariaat van het voorzitterschap en de toetreding van Paulo Estêvão, leider van de PPM op de Azoren, die de functie van secretaris van Parlementaire Zaken en Gemeenschappen zal bekleden.

Een andere wijziging in de nieuwe lijst van uitvoerende ambtenaren is de benoeming van Mário Rui Pinho, tot nu toe regionaal directeur van Maritiem Beleid, ter vervanging van Manuel São João bij het Regionaal Secretariaat voor Zee en Visserij.

De overige regeringsfunctionarissen behouden dezelfde portefeuilles: José Manuel Bolieiro in het voorzitterschap van de regering; Artur Lima (leider van de CDS-PP) in het vice-voorzitterschap; Duarte Freitas op het regionale secretariaat voor Financiën, Planning en Openbaar Bestuur; Sofia Ribeiro op het regionale secretariaat voor Onderwijs, Cultuur en Sport; Mónica Seidi op het regionale secretariaat voor Gezondheid en Sociale Zekerheid;António Ventura bij het regionale secretariaat voor Landbouw en Voedsel; Berta Cabral bij het regionale secretariaat voor Toerisme, Mobiliteit en Infrastructuur; Maria João Carreiro bij het regionale secretariaat voor Jeugd, Huisvesting en Werkgelegenheid; en Alonso Miguel bij het regionale secretariaat voor Milieu en Klimaatactie.

Na zijn aantreden heeft het PSD/CDS-PP en PPM coalitiebestuur tien dagen de tijd om het regeringsprogramma, het document dat de belangrijkste politieke richtlijnen en maatregelen bevat, aan de regionale vergadering te overhandigen.

Volgens het Politiek-Administratieve Statuut van de Azoren moet het debat over het regeringsprogramma plaatsvinden voor de 15e dag na het aantreden van de uitvoerende macht en mag de discussie over het document "niet langer duren dan drie dagen".

Tot het einde van het debat kan elke parlementaire fractie voorstellen om het programma van de uitvoerende macht te verwerpen. De goedkeuring van deze verwerping vereist een absolute meerderheid en "impliceert het aftreden van de regering".

De PS, de grootste oppositiepartij, heeft al aangekondigd dat ze tegen het regeringsprogramma zal stemmen, net als de enige afgevaardigde van BE, terwijl de parlementaire vertegenwoordigingen van IL en PAN pas commentaar zullen geven na het zien van het document.

Chega, de derde politieke kracht op de Azoren met vijf afgevaardigden, laat haar stemgedrag afhangen van een mogelijke overeenkomst met de PSD, de grootste partij in de coalitie.

José Manuel Bolieiro zei op de avond van de verkiezingen dat hij zou regeren met een "relatieve meerderheid", zonder regeringscoalities te vormen met andere politieke groeperingen, ondanks het feit dat de coalitie slechts 26 van de 57 regionale afgevaardigden heeft gekozen, drie minder dan de 29 die nodig zijn voor een absolute meerderheid.

De Socialistische Partij verkoos 23 afgevaardigden, Chega vijf en BE, IL en PAN elk één.

De verkiezingen van 4 februari vonden plaats na de nederlaag, in november, van de voorstellen voor het plan en de begroting van de regio voor dit jaar, door de onthouding van Chega en PAN en de tegenstemmen van PS, IL en BE, een situatie die de president van de Republiek, Marcelo Rebelo de Sousa, ertoe bracht het parlement te ontbinden en vervroegde verkiezingen uit te schrijven.