Volgens Sapo news werd het rapport, dat de perceptie van de Portugese bevolking met betrekking tot politiek beoordeelt, uitgevoerd door de statistische database van de Fundação Francisco Manuel dos Santos, met behulp van gegevens uit de Eurobarometer 2023.

Uit het onderzoek blijkt dat acht van de tien respondenten in Portugal geen vertrouwen hebben in politieke partijen, wat overeenkomt met de trend in 19 van de 27 landen van de Europese Unie, waar meer dan 70 procent van de mensen ook niet in politieke partijen gelooft.

Uit gegevens van de European Social Survey blijkt dat Portugal tot de vier landen behoort waar burgers het minste vertrouwen hebben in hun vermogen om deel te nemen aan de politiek (83 procent), gevolgd door Slowakije (84 procent) en Letland en Tsjechië (83 procent).

Portada benadrukte ook dat 73 procent van de Portugese burgers erkent dat het systeem de invloed van mensen in de politiek niet toestaat of beperkt, wat wordt gedeeld door meer dan de helft van de geanalyseerde landen, met uitzondering van Noorwegen, Zwitserland, Finland, IJsland en Nederland, waar de politieke systemen worden beschouwd als het toestaan van een zekere mate van invloed.

Meer dan de helft van de respondenten in Portugal gaf aan tevreden te zijn met de nationale democratie (56 procent), een cijfer dat iets boven het Europese gemiddelde ligt. Nationale respondenten die ontevreden waren met de Portugese politiek waren 43 procent.

Wat betreft interesse in politiek, zijn de Portugezen en Italianen de Europeanen die de meeste tijd besteden aan het kijken, luisteren of lezen van nieuws over politiek of actuele zaken (meer dan twee uur per dag), met vier op de 10 mensen in Portugal die veel of enige interesse in het onderwerp tonen.

Ondanks het feit dat Portugal een van de Europese landen is waar burgers de meeste tijd in het onderwerp investeren, gaf informatie van de Eurobarometer aan dat 32 procent van de Portugezen aangaf nooit over politiek te praten met vrienden en familie, terwijl slechts 10 procent aangaf het onderwerp vaak te bespreken, een cijfer dat onder het Europese gemiddelde van 25 procent ligt.

Wat betreft politieke positionering, rekening houdend met het links-rechts spectrum, zegt 31 procent van de respondenten in het land neutraal te zijn, 28 procent geeft aan links te neigen en 19 procent rechts, vergeleken met het Europese gemiddelde van 38 procent neutraliteit, 28 procent neiging naar links en 23 procent naar rechts.

Het onderzoek benadrukte ook dat 16 procent van de respondenten niet wist hoe de vraag te beantwoorden en dat 6 procent weigerde te antwoorden.

Wat betreft het rechtssysteem behoort Portugal tot de negen landen in Europa waar meer dan de helft van de respondenten geen vertrouwen heeft in het rechtssysteem, een cijfer dat negen procentpunten boven het Europese gemiddelde van 44 procent ligt.

Aan de andere kant heeft meer dan de helft van de respondenten (54 procent) in Portugal vertrouwen in de Europese Unie, tegenover 47 procent van het Europese gemiddelde.