Door het versturen van een kennisgevingsbrief eist de uitvoerende macht van de Gemeenschap van Portugal dat het bepaalde verplichtingen uit hoofde van richtlijn 2014/36/EU met betrekking tot seizoenarbeiders correct omzet en toepast.

De Europese wet in kwestie is bedoeld om transparante regels te garanderen voor het inhuren van seizoenarbeiders uit derde landen, met garanties voor adequate werk- en levensomstandigheden, gelijke rechten en bescherming tegen uitbuiting.

In een verklaring benadrukt de Commissie dat volledige naleving van de richtlijn een belangrijke voorwaarde is voor het terugdringen van illegale immigratie.

Naast Portugal hebben ook Spanje, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Finland en Zweden kennisgevingsbrieven ontvangen.

Als de Europese Commissie binnen twee maanden geen bevredigende antwoorden ontvangt, gaat zij over tot de tweede fase van de inbreukprocedure.