Het gezamenlijke initiatief voor de aankoop van munitie, waarbij Portugal samen met verschillende Europese landen betrokken is, heeft als doel om "snel een zo groot mogelijke hoeveelheid munitie van verschillende kalibers, in het bijzonder 155 mm" te leveren.

Volgens het ministerie heeft "het gebruik van deze munitie op het slagveld een extreem hoog niveau bereikt, waardoor het voor Oekraïne van vitaal en urgent belang is om aanvullende munitie te verkrijgen om te kunnen reageren op de aanhoudende en intensievere aanvallen van Rusland".

De resolutie die de uitgaven voor dit doel toestaat, tot een maximumbedrag van 100 miljoen euro, werd deze donderdag goedgekeurd door de Raad van Ministers, rekening houdend met de "toezegging van Portugal om de verdediging van de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne te steunen".