Beja, Setúbal, Lissabon, Faro, Évora en Santarém waren de districten die de grootste stijging in huurwaarden zagen vergeleken met dezelfde periode in 2023.

Portalegre (-28%) was het district met de grootste daling van de gemiddelde huurprijzen in maart ten opzichte van februari, beide daalden tot €380. Dit wordt gevolgd door het district Leiria (-6%), waar de gemiddelde huur momenteel €850 bedraagt.

"Met betrekking tot de gemiddelde waarde van de huurwoningen is er een stijging van de gemiddelde huur met +33%, waardoor deze 320 euro duurder is in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Hoewel we een lichte stabilisatie van de waardegemiddelden zien, was er in maart een stijging (+4%), die nu 1.300 euro bedraagt ten opzichte van vorige maand".