Hij werd als calvinist opgevoed en kreeg zijn opleiding op het vasteland. Blootgesteld aan de religieuze controverses van zijn tijd en onder de indruk van het geloof van de martelaren, besloot hij katholiek te worden. In 1596 werd hij op zeventienjarige leeftijd opgenomen in de kerk van Leuven. Later bezocht John verschillende katholieke onderwijsinstellingen en uiteindelijk zocht hij toelating tot de Jezuïeten.

Hij werd in 1610 in Parijs gewijd en vroeg om naar Schotland gestuurd te worden, in de hoop dat katholieke edelen hem daar zouden helpen gezien zijn afkomst. Omdat hij niemand vond, ging hij naar Londen, toen terug naar Parijs en keerde uiteindelijk terug naar Schotland. John's werk was erg succesvol in het terugbrengen van veel mensen naar het geloof.

Credits: PA; Auteur: PA;

Enige tijd later werd hij verraden door iemand die zich voordeed als katholiek. Na zijn arrestatie werd hij in de gevangenis gemarteld in een poging om hem de namen van andere katholieken te laten onthullen, maar hij weigerde. Na drie processen werd John veroordeeld wegens hoogverraad omdat hij protestanten bekeerde tot het katholieke geloof en de geestelijke jurisdictie van de koning ontkende door het spirituele primaat van de paus te handhaven en de eden van suprematie en trouw te veroordelen.

De moedige priester werd ter dood veroordeeld en in 1615 op zesendertigjarige leeftijd in Glasgow opgehangen. Zijn feestdag is 10 maart.


Geboorte: 1579

Dood: 1615