Dit geldt ook voor echtparen of mede-eigenaren, zolang een van de kopers maximaal 35 jaar oud is en de ander niet ouder dan 40 jaar.

Deze wijzigingen in de regelgeving voor belastingvoordelen zijn een van de onderwerpen die besproken worden tijdens de bestuursvergadering die aanstaande dinsdag plaatsvindt in de parochieraad van Sé, als onderdeel van het gemeentelijke decentralisatieproces. Met deze maatregel wil de gemeente onder leiding van sociaaldemocraat Ricardo Rio jonge inwoners van de gemeente ondersteunen bij het kopen van een eigen woning.

Aanvragers van dit voordeel mogen echter geen eigenaar zijn van een ander stedelijk gebouw of autonome eenheid bestemd voor huisvesting in de gemeente. En een terugbetaling van 25% van de IMT zal worden toegekend zolang de aankoopwaarde de vastgestelde typologiegrenzen niet overschrijdt: T1 - 200 duizend euro, T2 - 250 duizend euro, en T3 - 300 duizend euro.

"Na erkenning van het recht op steun zal de gemeenteraad van Braga 25% van de betaalde belasting terugbetalen, onder aftrek van de waarde van de kosten die zijn gemaakt bij de afwikkeling en inning van die belasting door de belastingdienst", legt de gemeente uit in een verklaring.

De gemeente zal ook 50% van de kosten van het bouw-/verbouwproject bijdragen, tot een maximumbedrag van 1.000 euro, zolang het project uitsluitend bedoeld is voor eigen en permanente huisvesting in de gemeente Braga.