De hoorns die door de douaneautoriteiten in beslag werden genomen op de luchthaven Humberto Delgado, in Lissabon, werden vervoerd in een kartonnen pakket met bestemming Parijs en wogen 7.044 kilo.

Deze soort wordt, net als vele andere, beschermd door de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten - CITES, maar blijft een zeer winstgevende illegale business voor stropers.