Sepsis is een aandoening waarbij het lichaam niet goed reageert op een infectie. Het kan overgaan in een septische shock, die de longen, nieren, lever en andere organen kan beschadigen.

Als de schade ernstig is, kan dit leiden tot de dood, met naar schatting 11 miljoen sepsisgerelateerde sterfgevallen per jaar wereldwijd.

Credits: Aangeleverd beeld; Auteur: Client;

Met deze nieuwe dubbele benadering combineerden onderzoekers de unieke moleculaire handtekeningen van sepsis met AI-tools om iemands risico op orgaanfalen en overlijden te voorspellen.