Dankzij een rigoureuze aanpak van de territoriumbewaking zijn er het afgelopen jaar nieuwe nesten van zwarte gieren en nieuwe paren gevonden in de beschermde gebieden van Parque Natural do Douro Internacional (PNDI) en in het Parque Natural Arribes del Duero in Spanje. De monniksgier is een soort die voorkomt op het Iberisch schiereiland en die in het Portugese Rode Boek van Vertebraten wordt beschouwd als "ernstig bedreigd".

José Jambas, een milieubehoudstechnicus die werkt voor de Junta de Castilla y León, in Spanje, vertelde Lusa dat "tijdens de veldmonitoring acht nieuwe nesten van de monniksgier 'Aegypius monachus' werden ontdekt in de twee beschermde gebieden, aan beide oevers van de Douro Internacional, wat tot nu toe resulteerde in vier nieuwe paren. Deze gegevens vormen een belangrijke mijlpaal voor het behoud van de monniksgier in deze twee beschermde gebieden en een goed perspectief voor de voortzetting van de faunamonitoring in beide natuurparken", legde hij uit.

De milieubeschermer vertelde verder dat er aan de Spaanse kant drie paren in de incubatiefase zitten en dat hetzelfde geldt voor de Portugese kant, waar nog eens drie paren zich klaarmaken om hun nest te bouwen. "Op dit moment wordt er nog steeds gewerkt aan het zoeken naar nieuwe kolonies en het kan nog steeds mogelijk zijn om meer broedparen te ontdekken tot het einde van het broedseizoen", verklaarde José Jambas.