"Natuurlijk moet het doel gehaald worden, we moeten een geloofwaardig traject hebben in deze kwestie, het doel was 2% in 2030, dus dat is wat er is afgesproken, laten we kijken hoe we onze reactie geloofwaardig kunnen maken", aldus Paulo Rangel.

Tijdens de campagne voor de parlementsverkiezingen op 10 maart had de voorzitter van de PSD, Luís Montenegro, al geweigerd dat Portugal de vastgestelde doelstelling zou vervroegen, ondanks dringende oproepen van de secretaris-generaal van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie(NAVO), Jens Stoltenberg, en zelfs de Verenigde Staten.

Volgens het rapport van de secretaris-generaal van de NAVO voor 2023 investeerde Portugal ongeveer 1,48% van het BBP in defensie, minder dan de 1,66% die de vorige regering had voorspeld.

Op de NAVO-top van vorig jaar verbonden de geallieerde landen zich ertoe om minstens 2% van het bbp te investeren in defensie, als antwoord op de toenemende militarisering van Rusland en andere landen waarvan de geopolitieke invloed het Atlantisch Bondgenootschap zorgen baart.

Uit het rapport van Jens Stoltenberg blijkt dat in 2023 slechts 11 van de 31 lidstaten (op dat moment was Zweden nog niet toegetreden) de minimumdoelstelling hadden bereikt.

Polen voerde de ranglijst aan met een investering van 3,94% van het BBP in de strijdkrachten.