Om aan de aandacht van de keizer te ontsnappen, verliet ze het hof en ging ze in een klooster in Alexandrië.

Credits: PA; Auteur: PA;

Na de dood van de vrouw van Justinianus, Theodora, zocht de keizer haar opnieuw op, waarop ze naar de woestijn vluchtte en abt Daniel ontmoette, die haar toestond zich als monnik te kleden en als kluizenaar in zijn gemeenschap te leven, waar ze een eenzaam leven leidde van constant gebed en soberheid tot haar dood achtentwintig jaar later.