Na lezing van de beslissing, in Straatsburg (Frankrijk), besloot het EHRM dat de zaak niet-ontvankelijk was wat betreft de extraterritoriale jurisdictie van de genoemde landen.

Het hof oordeelde ook dat de verzoekers niet alle rechtsmiddelen hadden uitgeput die ze in Portugal hadden voordat ze een beroep deden op dit Europese orgaan.

Gerelateerd artikel: