Volgens de Nationale Verkeersveiligheidsautoriteit (ANSR), de Openbare Veiligheidspolitie(PSP) en de Nationale Republikeinse Garde (GNR) werden tussen 5 en 11 april 4,5 miljoen mensen persoonlijk gecontroleerd, waarbij de veiligheidstroepen 29.532 overtredingen constateerden.

Tijdens de hele campagneweek waren er 2.543 ongevallen, met zes doden, 47 zwaargewonden en 750 lichtgewonden tot gevolg.

Vergeleken met dezelfde periode in 2023 waren er 44 minder ongevallen, 10 minder dodelijke slachtoffers, 9 minder ernstige verwondingen en 54 minder lichte verwondingen.

Volgens de nota waren de zes dodelijke slachtoffers, vier mannen en twee vrouwen, tussen 46 en 75 jaar oud.

Ongevallen met dodelijke afloop deden zich voor in de districten Bragança, Porto (twee), Castelo Branco en Lissabon.

Als onderdeel van de nationale campagne, die erop gericht was bestuurders en passagiers te wijzen op het belang om veiligheidsvoorzieningen altijd correct te gebruiken, voerden de veiligheidsdiensten vijf bewustmakingsacties uit met 671 bestuurders en passagiers.

Dit was de vierde van 12 bewustmakings- en inspectiecampagnes die gepland zijn in het kader van het nationale inspectieplan voor 2024 (PNF).

Tegen het einde van het jaar zullen er nog acht campagnes worden uitgevoerd, één per maand, met bewustmakings- en inspectieacties.