De ICNF gaf de toelichting na de waarschuwing van milieuactiviste Cláudia Sil dat een reeks beheerplannen van ZEC voor de Algarve "ernstige fouten" bevat door het zeepaardje in de Ria Formosa buiten beschouwing te laten.

De plannen waarover wordt overlegd "zullen 10 jaar van kracht zijn" waarschuwde Cláudia Sil, die niet-gouvernementele milieuorganisaties (NGO's) vertegenwoordigt in de Co-managementcommissie van het Ria Formosa Natuurpark (PNRF) en de Regionale Raad van de Regionale Coördinatie- en Ontwikkelingscommissie van de Algarve (CCDR). Volgens Claúdia heeft het zeepaardje "ernstige instandhoudingsproblemen, die specifieke en dringende beschermingsmaatregelen vereisen". De milieuactivist herinnerde iedereen eraan dat het zeepaardje is opgenomen in de lijst van bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten.

De ICNF erkent dat "het zeepaardje, een emblematische soort van het PNRF, niet is opgenomen in deze bijlagen", maar stelt dat het "wordt beschermd door wetsdecreet nr. 38/2021, van 31 mei, dat de wettelijke regeling goedkeurt die van toepassing is op de bescherming en het behoud van de wilde flora en fauna en de natuurlijke habitats van soorten die zijn opgenomen in de verdragen van Bern en Bonn". Daarnaast merkte de overheidsinstelling op dat de soort "een beschermingsregeling heeft voor enkele soorten die niet onder de bijlagen van deze verdragen vallen, maar waarvoor wel beschermingsmaatregelen nodig zijn".