Belastingbetalers hebben al meer dan twee miljoen IRS-aangiften ingediend, volgens gegevens van het Finance Portal. Na aanpassingen aan de inhoudingstabel zullen de teruggaven kleiner zijn dan normaal en als het te ontvangen bedrag lager is dan tien euro, zal het niet worden uitbetaald.

Uit de gegevens op het portaal van Financiën blijkt dat er in totaal al 2.065.048 IRS-aangiften zijn ingediend bij de Belastingdienst(AT). Hiervan zijn er 1.622.610 ingediend door belastingbetalers met alleen inkomen uit werk of pensioen en de rest heeft betrekking op andere soorten, volgens een rapport van ECO.

De bronbelastingtabellen zijn aangepast zodat het bedrag van de ingehouden belasting dicht bij het werkelijk te betalen bedrag ligt. Door deze wijzigingen zal de teruggave (als je daar recht op hebt) meestal lager uitvallen.

Het belastingkantoor stelt ook dat "er geen plaats is voor terugbetaling wanneer als gevolg van liquidatie, zelfs als extra, hervorming of intrekking van liquidatie, het terug te betalen bedrag minder is dan 10 euro". Als de terugbetaling waar je recht op had onder deze grens valt, zul je deze dus niet ontvangen.

De IRS-campagne van dit jaar, die betrekking heeft op het inkomen van 2023, begon op 1 april en loopt tot 30 juni.

Gerelateerde artikelen: