Volgens gegevens van de Bank van Portugal hebben Portugezen die in het buitenland werken in februari 330,06 miljoen euro verstuurd, wat neerkomt op een stijging van 0,52% ten opzichte van de 328,34 miljoen euro die in februari vorig jaar werd verstuurd.

Omgekeerd stuurden buitenlanders die in Portugal werken 47,16 miljoen euro naar hun land, wat neerkomt op een stijging van 6,53% ten opzichte van de 44,27 miljoen euro die in dezelfde maand van 2023 werd verstuurd.

In gecumuleerde termen, dat wil zeggen januari en februari samen, hebben Portugese emigranten al 682,3 miljoen euro verstuurd, 0,6% meer dan de 677 miljoen die in de eerste twee maanden van 2023 werd verstuurd.

Als we kijken naar de overmakingen van Portugezen die in Portugees sprekende Afrikaanse landen (PALOP) werken, is er een stijging van 5,14%, wat het verschil vertegenwoordigt tussen de 24,88 miljoen die in februari vorig jaar werd overgemaakt en de 26,16 miljoen euro die Portugese werknemers in deze landen hebben overgemaakt.

Zoals gebruikelijk vertegenwoordigt Angola het grootste deel van deze waarden, met een stijging van 7,28%, van 23,89 miljoen in februari vorig jaar tot 25,63 miljoen in februari 2024.