Volgens de verklaring van de Raad van Ministers, die de nieuwe Code heeft goedgekeurd, "zijn er verschillende vernieuwingen ingevoerd ten opzichte van de vorige Code, in lijn met aanbevelingen van internationale organisaties".

"Het toepassingsgebied is uitgebreid, er is een rapportagekanaal en een risicopreventieplan gecreëerd, en wijzigingen die kunnen worden goedgekeurd door de Assemblee van de Republiek zijn ingekaderd in de context van de dialoog over maatregelen ter bestrijding van corruptie".

Aan het einde van de vergadering legde een regeringsbron uit dat er ten opzichte van de gedragscode van de vorige uitvoerende macht drie wijzigingen zijn, waarvan de eerste, wat betreft de reikwijdte, duidelijk maakt dat deze geldt "voor de eerste top van de overheidsadministratie" en niet voor leden van de uitvoerende macht.

Er zal ook een anoniem meldingskanaal worden gecreëerd binnen het Overheidsportaal.

Ten derde wordt de regering verplicht om een risicoprognoseplan te hebben, onder toezicht van het Nationaal Anticorruptiemechanisme.

De Gedragscode zal ook een regel bevatten die de maatregelen weergeeft die kunnen worden goedgekeurd om corruptie te bestrijden - vergaderingen tussen de regering en partijen zijn vandaag begonnen - over zaken als lobbyen, transparantie en regels voor het reguleren van contacten tussen publieke entiteiten.