Bijdragen op uitzonderlijke winsten van de energiesector en de levensmiddelendistributie hebben volgens de statistieken van de belastinginkomsten in 2023 ongeveer vijf miljoen euro opgeleverd.

De tijdelijke solidariteitsbijdrage (CST) op de energie- en voedseldistributiesectoren, die in september vorig jaar voor het eerst werd betaald, is niet geïndividualiseerd in de belastinginkomstenstatistieken en is in plaats daarvan opgenomen in "andere indirecte belastingen", zoals aangegeven door INE, in antwoord op Lusa.

Volgens de INE-tabellen registreerde de post "overige indirecte belastingen" 5,05 miljoen euro in 2023 - terwijl deze in het voorgaande jaar, toen het tarief nog niet bestond, nog geen 100 duizend euro had bereikt. De tijdelijke solidariteitsbijdrage, die eind 2022 werd ingevoerd, wordt berekend na de indiening van de jaarlijkse IRC-aangifte en is bedoeld om te worden toegepast op overwinsten die zijn berekend in belastingtijdvakken voor IRC-doeleinden die beginnen in de jaren 2022 en 2023.

Voor de toepassing van dit tarief (dat 33% bedraagt) wordt overwinst beschouwd als een deel van de belastbare winst voor elk van de belastingperioden die de overeenkomstige toename van 20% ten opzichte van de gemiddelde belastbare winst in de vier belastingperioden vanaf de jaren 2018 tot 2021 overschrijdt.

Jerónimo Martins betaalde, zoals Público begin maart meldde, 700.000 euro aan buitengewone winsten voor het boekjaar 2022.