Uit de laatste cijfers blijkt dat de kloof de kleinste is sinds het begin van de rapportage in 2017, maar ondanks de vooruitgang verdienen vrouwen nog steeds 91 p, terwijl mannen 1 pond verdienen.

De situatie is nog erger in de publieke sector, waar nog steeds een loonkloof van 14,4 procent bestaat. Mannen verdienen meer dan vrouwen in bijna negen op de tien organisaties in de publieke sector, vergeleken met iets meer dan driekwart van de particuliere bedrijven.