"Portugal is een voorbeeld van goede praktijken, omdat het volgens het Europees Milieuagentschap de Europese doelstellingen van het energiebesparingsplan heeft overtroffen.

"Portugal is een van de EU-landen met de meest solide energiebesparingsmaatregelen en onderscheidt zich door het feit dat het het enige land is dat regelmatig en op transparante wijze informatie rapporteert over de uitvoering en voortgang van energiebesparende maatregelen en daartoe een monitoringcomité heeft opgericht.

"In de periode van analyse en geldigheid van het energiebesparingsplan, tussen augustus 2022 en maart 2024, registreerde Portugal een reductie van 22,6% van het aardgasverbruik, wat overeenkomt met 150,7% van de reductiedoelstelling die in de 'gasverordening' is vastgelegd. Er moet worden opgemerkt dat Portugal in deze periode de doelstelling van 15% die is vastgesteld in Verordening 2023/706 van 30 maart 2023 met 50,7% heeft overschreden", kan ook worden gelezen.