De eerste die reageerde was de voorzitter van het Liberaal Initiatief, Rui Rocha, die de maatregelen van Luís Montenegro classificeerde als een "aankondiging van de vier o(s)".

Voor Rui Rocha is de eerste o "Ongemakkelijk" omdat "de belastingverlaging die werd verkocht als een 'fiscale schok'" toch niet zo'n "verminderde ambitie" is.

Aan de andere kant, Rui Rocha zei dat de vermindering "onvoldoende is", omdat het zich vertaalt in winsten van twee of vijf euro per maand voor elke belastingbetaler.

Een andere o was voor onrechtvaardigheid omdat voor de IL-leider "degenen die ouder zijn dan 35 jaar niet onder sommige maatregelen zullen vallen" en om die reden niet gediscrimineerd mogen worden.

Tot slot vond Rui Rocha het een "illusionair" voorstel omdat het het idee geeft dat er een grote belastingverlaging is, wat in werkelijkheid niet gebeurt, maar hij impliceerde dat IL er niet tegen zal stemmen.

Mariana Mortágua, coördinator van de Bloco de Esquerda, begon met te waarschuwen dat de prognoses die door sommige media naar voren worden gebracht onjuist zijn omdat ze de verlaging van de IRS omvatten die door de vorige PS-regering is goedgekeurd en die al in de huidige staatsbegroting is opgenomen.

"Het enige wat de PSD-regering doet is 200 miljoen bovenop de 1.330 miljoen leggen" die al in de huidige begroting is opgenomen, beweerde de coördinator van het blok, overwegende dat de Montenegrijnse regering "de hele belastinghervorming oneerlijker heeft gemaakt en meer gericht op de hogere echelons", die profiteren van hogere salarissen.