In een interview met Lusa stelde de directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor Europa, Alfred Kammer, dat Portugal de afgelopen jaren een aanzienlijke stijging van de huizenprijzen heeft laten zien, maar hij wees erop dat dit een scenario is dat zich uitbreidt naar andere economieën.

"De huizenprijzen [in Portugal] zijn vanaf 2015 tot nu met 111% gestegen, tegenover 42% in de eurozone. Dat is een veel grotere stijging," zei hij.

Alfred Kammer benadrukte dat er gemiddeld een vertraging is in de huizenprijzen in landen met één munt, maar dat dit nog niet het geval is in Portugal.

"In Portugal blijven de huizenprijzen stijgen", merkte hij op, eraan toevoegend dat het IMF zich echter geen zorgen maakt over de gevolgen van deze stijgingen voor de "financiële stabiliteit".

Voor het hoofd van het IMF is deze stijging het gevolg van "een tekort aan aanbod", dus het instituut verwacht geen "plotselinge correctie in de huizenprijzen".

"Dit is een groot probleem, niet alleen in Portugal, maar in verschillende Europese landen. Het is een kwestie van betaalbaarheid van huisvesting en daarom is het nodig om de regelgevende ruimte te creëren en het aanbod te vergroten. Wat de regering ook doet, is overheidsinvesteringen doen om sociale huisvesting te creëren", zei hij.

Volgens Alfred Kammer "zijn dit twee goede politieke antwoorden die moeten worden nagestreefd".