"Gezien het feit dat Armação de Pêra tijdens het badseizoen een toeristische trekpleister wordt, is de gemeente Silves van mening dat het belangrijk is om de beperkingen voor de toegankelijkheid van burgers in het algemeen zoveel mogelijk te beperken en de risico's te voorkomen die voortvloeien uit mogelijke beperkingen van hun mobiliteit, met name voor kinderen, ouderen, mensen met een handicap of met beperkte mobiliteit".

Daarom heeft de gemeente besloten om "de vergunningsprocedures voor nieuw gebruik van de openbare ruimte op te schorten, vanwege de uitvoering van stedenbouwkundige werkzaamheden die zijn vrijgesteld van voorafgaande controle, waarbij steigers worden geplaatst om schilderwerk aan gebouwen uit te voeren, en de vergunningsprocedures voor nieuw gebruik van de openbare ruimte op te schorten, vanwege de uitvoering van stedenbouwkundige werkzaamheden die zijn vrijgesteld van voorafgaande controle, waarbij containers voor het verzamelen van bouwafval (zoals containers met kiepbakken) worden geplaatst".