Schattingen van het INE wijzen op een levensverwachting bij geboorte van 78,37 jaar voor mannen en 83,67 jaar voor vrouwen.

Vergeleken met de voorgaande drie jaar was deze stijging 0,32 jaar voor mannen en 0,15 jaar voor vrouwen.

"In tien jaar tijd was er een toename van 1,14 jaar in de levensverwachting bij geboorte voor de totale bevolking, 1,40 jaar voor mannen en 0,87 jaar voor vrouwen", benadrukte het INE, dat de toename toeschreef aan de daling van de sterfte in de leeftijd van 60 jaar en ouder.

De bijdrage van oudere leeftijden was echter "significanter voor vrouwen dan voor mannen", aldus dezelfde bron.

Op 65-jarige leeftijd kunnen mannen verwachten 18 jaar te leven en vrouwen 21,11 jaar, wat overeenkomt met een stijging van 0,24 jaar voor mannen en 0,13 jaar voor vrouwen ten opzichte van 2020-2022.

In de afgelopen tien jaar is de levensverwachting op 65-jarige leeftijd gestegen met 10,2 maanden voor mannen en 8,4 maanden voor vrouwen.

"Ondanks de stijging van de levensverwachting bij de geboorte in het triennium 2021-2023, is deze nog steeds lager dan de geschatte levensverwachting voor 2018-2020 (81,22 jaar), met name als gevolg van de daling van de levensverwachting bij de geboorte die in het triennium 2019-2021 is geregistreerd (-0,25 jaar) door de toename van het aantal sterfgevallen in het kader van de pandemie van de ziekte COVID-19".