"Het beroep wordt volledig ongegrond verklaard, waarbij de veroordeling van rekwirante [TAP] met een boete van 50.000 euro, voor het opzettelijk verstrekken van de voorziene administratieve overtreding, [...] onderbouwd door de schending van de plicht om informatie met kwaliteit bekend te maken", luidt de uitspraak van het Mededingingshof van 8 april die deze week door de CMVM werd vrijgegeven.

Het gaat om de boete die de CMVM aan TAP heeft opgelegd omdat zij van mening is dat zij "onjuiste" informatie heeft verstrekt over het vertrek van voormalig bestuurder Alexandra Reis.

"De door TAP in de verklaring van 4 februari 2022 vrijgegeven informatie was niet waar, omdat deze niet strookte met de werkelijkheid, omdat daarin geen melding werd gemaakt van de tussen TAP en Alexandra Reis gesloten overeenkomst en de wens van beiden om de bestaande contractuele betrekkingen te beëindigen, na een door TAP geïnitieerd onderhandelingsproces en niet duidelijk was, aangezien het gebruik van de uitdrukking "afstand doen" overeenkomt met een dubbelzinnige term, waardoor de ontvangers van de informatie niet onmiddellijk kennis konden nemen van de werkelijkheid, namelijk het bestaan van een ondertekende overeenkomst tussen TAP en Alexandra Reis", zo staat te lezen in de door de CMVM op 29 november gepubliceerde notitie.

Deze zaak kwam openbaar op een moment dat Alexandra Reis al staatssecretaris van Financiën was in het team van minister Fernando Medina en leidde tot de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie.

De CMVM was van mening dat TAP met haar gedrag "opzettelijk de plicht schond om kwaliteitsinformatie openbaar te maken", wat een zeer ernstig misdrijf is dat kan worden bestraft met een boete van tussen de 25.000 en 5.000.000 euro.