Jak podaje ASAE, w ramach operacji znanej pod nazwą Turismo Seguro skontrolowano 170 podmiotów gospodarczych, wszczęto 28 postępowań o wykroczenia administracyjne.

Wśród sprawdzonych naruszeń znalazły się m.in. lokalne obiekty noclegowe niezarejestrowane lub z nieaktualnymi rejestracjami, brak wywieszenia lub wywieszenie po terminie tabliczki znamionowej lokalnego obiektu noclegowego lub tabliczki znamionowej klasyfikacji przedsiębiorstwa turystycznego, brak przestrzegania wymogów bezpieczeństwa lokalnych obiektów noclegowych, naruszenie zasad identyfikacji i reklamy lokalnych obiektów noclegowych oraz brak książki skarg i zażaleń.

Operacja miała miejsce w całej Portugalii.