Raport Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia, za tydzień od 26 grudnia do 1 stycznia, odnotowuje wzrost o 5,1% epizodów nagłych ze wszystkich przyczyn (124 021 epizodów) w porównaniu z poprzednim tygodniem, ale zmniejszenie udziału przypadków z powodu choroby grypopodobnej (0,8%; -0,1 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim tygodniem) i infekcji oddechowych (10,7%; -0,4 punktów procentowych).

"W porównaniu z poprzednimi sezonami grypowymi odnotowano wcześniejszy wzrost liczby epizodów nagłych z powodu zespołu grypowego, jednak nadal niższy niż obserwowany w sezonach poprzedzających rok 2020" - czytamy w raporcie Sezonowe reagowanie na zdrowie - nadzór i monitorowanie.

Najwięcej nagłych przypadków grypy wystąpiło u osób w wieku od 19 do 59 lat (41,8%), a następnie u osób w wieku 65 lat lub starszych (28,1%), odnoszą się dane, wskazując na wzrost przypadków z powodu zespołu grypowego, które wymagały hospitalizacji (13,1%; + 0,4 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim tygodniem).

Nieznacznie wzrósł odsetek pacjentów z grypą przebywających na oddziałach intensywnej terapii (OIT) (1,1%), a od początku sezonu większość pacjentów miała powyżej 65 lat (55,8%) i najwięcej ( 81.4%) z podstawową chorobą przewlekłą.

1 stycznia zgłoszono 354 przypadki osób hospitalizowanych z kowidem-19 (-4% w porównaniu z poprzednim tygodniem), z czego 35 na oddziałach intensywnej terapii (-24%) - czytamy w raporcie, dodając, że liczba ta odpowiada 13 .7% stanu alarmowego na 255 zajętych łóżek OIT.

Raport zauważa również "możliwy trend spadkowy" w liczbie przyjęć na oddział z powodu wirusa syncytialnego układu oddechowego (RSV) u dzieci w wieku poniżej dwóch lat.

Śmiertelność ogólna "mieściła się w granicach oczekiwań dla tej pory roku", a śmiertelność specyficzna z powodu kowd-19 wykazała tendencję spadkową, poniżej progu zalecanego przez Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób(ECDC), informuje raport.

Według danych, pokrycie szczepień przeciwko grypie (74%) jest bliskie zalecanemu przez ECDC i Światową Organizację Zdrowia (75%) dla grup wiekowych w wieku 65 lat i starszych.