W oświadczeniu IPMA podała, że trzęsienie ziemi, wykryte przez stacje sieci sejsmicznej kontynentu, nie spowodowało szkód osobowych ani materialnych, według dotychczasowych informacji.

Trzęsienie "było odczuwalne z maksymalną intensywnością III w zmodyfikowanej skali Mercalli w gminach Lagoa (Faro), Cascais i Lizbona - dodał instytut.

Według skali Richtera trzęsienia ziemi są klasyfikowane w zależności od wielkości jako mikro (poniżej 2,0), bardzo małe (2,0-2,9), małe (3,0-3,9), lekkie (4,0-4,9), umiarkowane (5,0-5.9 ), silna (6,0-6,9), duża (7,0-7,9), ważna (8,0-8,9), wyjątkowa (9,0-9,9) i ekstremalna (gdy większa niż 10).