Cotygodniowy raport INSA na temat ewolucji Covid-19 ujawnia, że średni Rt, który szacuje liczbę wtórnych przypadków zakażenia wynikających z każdej osoby będącej nosicielem wirusa, spadł z 0,98 do 0,95 na poziomie krajowym, przy czym jego prawdziwa wartość powinna wynosić od 0,93 do 0,96 z 95% pewnością.

Region Algarve, Azory i Madera mają wskaźnik przenoszalności powyżej progu 1,14, odpowiednio 1,42 i 1,42, wskazują dane z Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge za okres od 2 do 6 grudnia.

Według raportu, region północny rejestruje średnią wartość Rt na poziomie 0,89, Centrum 0,91, Lizbona i Dolina Tagu 0,96, a Alentejo 1,14.

"W porównaniu z Europą Portugalia ma 14-dniowy skumulowany wskaźnik powiadomień między 20 a 59,9 przypadków na 100 tys. mieszkańców i Rt poniżej 1, czyli obniżony wskaźnik powiadomień z tendencją spadkową" - podkreśla raport.