Raport, będący inicjatywą Sekretariatu Stanu ds. Wspólnot Portugalskich, oparty na danych zebranych przez Observatório da Emigração, ośrodek badawczy przy Iscte - Instituto Universitário de Lisboa, wskazuje, że w 2021 roku Szwajcaria odnotowała 2 087 przypadków nabycia obywatelstwa szwajcarskiego przez Portugalczyków.

Autorzy dokumentu podają, że od 2001 roku liczba Portugalczyków wjeżdżających do Szwajcarii nigdy nie była tak niska.

W 2013 roku Portugalczycy stanowili 12% przyjazdów migrantów do Szwajcarii, podczas gdy w 2021 roku było ich zaledwie 5,3%.

Szwajcaria jest trzecim krajem na świecie, w którym emigruje najwięcej Portugalczyków, po Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Następnie Wielka Brytania (2.042), Stany Zjednoczone Ameryki (1.555), Luksemburg (1.141) i Francja (1.128 w 2020 r.), jako kraje o najwyższym odsetku obywatelstwa uzyskanego przez Portugalczyków.

W przypadku Wielkiej Brytanii ten "wyścig" o obywatelstwo "wydaje się być wyjaśniony przede wszystkim obawami wywołanymi przez 'Brexit' i ograniczenie praw związanych ze statusem cudzoziemca, które może z tego wynikać" - wskazują autorzy dokumentu.

W 2021 roku Portugalczycy stanowili 17 proc. obcokrajowców, którzy uzyskali obywatelstwo luksemburskie, co stanowi wysoki odsetek, który wzrósł po raz drugi w ciągu ostatnich pięciu lat.

Luksemburg jest szóstym krajem na świecie, w którym emigruje więcej Portugalczyków.