Według Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia (DGS) decyzja jest częścią aktualizacji przepisu dotyczącego kampanii szczepień sezonowych przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2, który obecnie przewiduje "dostęp dorosłej populacji w wieku od 18 do 49 lat do drugiego boosteru szczepień przeciwko Covid-19 na podstawie indywidualnej decyzji".

Według dyrekcji generalnej, po uzyskaniu opinii Komisji Technicznej ds. Szczepień przeciwko Covid-19, podanie tej drugiej dawki przypominającej zostanie "zoperacjonalizowane w najbliższych dniach".

"Ta aktualizacja jest przeprowadzana w czasie, gdy większość populacji uprawnionej, w ramach kampanii szczepień sezonowych 2022-2023, jest zaszczepiona" - powiedział DGS, dodając, że od września podano już ponad trzy miliony dawek, głównie priorytetowym grupom uprawnionym, w wieku powyżej 50 lat, co przyczyniło się do "złagodzenia skutków ciężkiej choroby w grupach wyższego ryzyka".

"Wyniki te potwierdzają, po raz kolejny, wysokie przestrzeganie przez obywateli szczepień jako formy ochrony, a także decydującą rolę szczepionek w odpowiedzi na kowd 19" - podkreślił DGS, powtarzając jednocześnie "znaczenie szczepień sezonowych jako najskuteczniejszego środka zapobiegania chorobom przez całe miesiące zimowe".