Na sesji plenarnej Zgromadzenia Republiki przegłosowano 26 projektów ustaw zgodnie z agendą IL, której celem było "nieskomplikowanie życia ludzi".

Liberalny projekt ustawy o grzywnach stosowanych w przypadku nieuiszczania opłat za przejazd - który został ogólnie zatwierdzony i jest obecnie szczegółowo omawiany - przewiduje, że "całkowita kwota pobrana, zgodnie z warunkami niniejszej ustawy, z uwzględnieniem opłat, grzywien i wszelkich kosztów administracyjnych, zarówno w ramach postępowania w sprawie wykroczeń administracyjnych, jak i w postępowaniu egzekucyjnym, nie może przekroczyć trzykrotnej wartości odpowiednich opłat za przejazd, bez uszczerbku dla odsetek za zwłokę".

W IL zatwierdzono również przepis przejściowy, tak aby "system, który w szczególności wydaje się być bardziej korzystniejszy dla obwinionego lub obwinionego stosuje się do postępowań administracyjnych w sprawach o wykroczenia toczących się w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy".

W debacie nad tymi projektami dzień wcześniej Carlos Guimarães Pinto wykazał "otwartość i elastyczność" na pracę w specustawie nad propozycją dotyczącą ograniczeń wykroczeń administracyjnych za niepłacenie opłat za przejazd.

BE miała również dwa projekty ustaw na ten temat, ale oba zakończyły się odrzuceniem.