"Ta lista leków krytycznych zostanie ustalona przez ekspertów w dziedzinie farmacji i medycyny i zostanie zatwierdzona przez partnerów", wyjaśnił Manuel Pizarro, podkreślając: "W odniesieniu do każdego z produktów z tej listy podejmiemy specjalne środki, aby zapewnić, że te (...) nie mogą być deficytowe w aptekach".

Minister zdrowia, który rozmawiał z dziennikarzami w Lizbonie, na zakończenie sesji upamiętniającej 30-lecie Infarmed, sprecyzował, że lista ta "pomoże monitorować ryzyko", ale podkreślił, że na razie "nie brakuje niczego niezbędnego".

"Posiadanie takiej listy pozwoli na bardziej staranne i uważne monitorowanie" - podkreślił.

Minister podkreślił, że przemysł portugalski, lub mający siedzibę w Portugalii, "wyeksportował ponad 2 tys. mln euro w dziedzinie zdrowia", głównie leki, ale przypomniał, że Portugalia nadal ma "bardzo deficytowy" bilans handlowy.

"Nadal importujemy znacznie więcej leków niż eksportujemy i dlatego konieczne jest również inwestowanie w przemysł krajowy, aby poprawić tę gospodarkę w obszarze zdrowia" - podkreślił.