"To jest nauka, którą możemy teraz wykorzystać, aby wywrzeć wpływ niemal natychmiast", powiedział prof. Anthony Hall, który kierowałbadaniami. "Mamy nadzieję, że będzie to pierwszy z wielu kroków, aby przyczynić się do globalnego bezpieczeństwa żywnościowego w najbliższych latach".Author
PA/TPN