W strefie euro, według europejskich służb statystycznych, w okresie od lipca do września 2022 r. saldo sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniosło -3,3% Produktu Krajowego Brutto (PKB), co stanowi wartość w porównaniu z -2,0% w poprzednim kwartale i z -4,1% w trzecim kwartale 2021 r.

W UE deficyt rachunków publicznych wzrósł do 3,2% w ujęciu kwartalnym wobec 1,8% PKB odnotowanych w okresie kwiecień-czerwiec 2022 r. i cofnął się w odchyleniu rocznym (-3,6%).

Według Eurostatu, relacja deficytu do PKB wzrosła w obu strefach, głównie z powodu znacznego wzrostu wydatków ogółem.

Większość państw członkowskich nadal odnotowywała deficyt budżetowy, z naciskiem na Rumunię (-6,3%), Węgry (-6,1%) i Belgię (-5,1%).

Sześć państw członkowskich, dla których dostępne są dane, wykazało nadwyżki budżetowe, ze szczególnym uwzględnieniem Irlandii (3,1%), Portugalii (1,3%) i Litwy (1,0%).

Na łączne dochody i wydatki nadal wpływała polityka rządu w odpowiedzi na pandemię wirusa Covid-19, ale w mniejszym stopniu niż w poprzednich kwartałach - czytamy w biuletynie.


Author
TPN/Lusa