"Ceny sprzedaży domów w Portugalii (kontynentalnej) wzrosły o 18,7% w 2022 roku, co stanowi najwyższą roczną aprecjację w ciągu ostatnich 30 lat, według indeksu cen mieszkań Confidencial Imobiliário".

"Trzeba cofnąć się do 1991 roku, aby znaleźć tempo zmian rok do roku na koniec roku wyższe niż to odnotowane w ostatnim miesiącu grudnia".

"W 1991 roku nastąpił wzrost cen o 18,8%, czyli znak, który do tej pory był przybliżony jedynie przez wyceny obserwowane w dwóch latach poprzedzających pandemię, oba usytuowane na poziomie 15,0%".

2022 r. tym samym "kontynuował trajektorię silnej intensyfikacji wzrostu cen obserwowaną od 2017 r., w którym aprecjacja na poziomie 12,8% ponad dwukrotnie przewyższyła 5,6% odnotowane w 2016 r. Lata 2018 i 2019 umocniły ten trend, notując w grudniu wzrosty rok do roku na poziomie odpowiednio 15,4% i 15,8%".

"Ten cykl został przerwany dopiero w 2020 roku, kiedy ceny sprzedaży domów zakończyły rok z bardziej umiarkowanym wzrostem o 4,8%, odzwierciedlając pandemię i rejestrując wzrost rok do roku o 12,2%, ścieżkę, która była kontynuowana", mówi Confidencial Imobiliário.