Oceniając operację "Minimalne ryzyko", przeprowadzoną od minionego piątku do niedzieli na stałym lądzie i wyspach, PSP rozliczyła 304 operacje drogowe, nadzorując około 8000 kierowców.

Według danych, spośród 61 602 pojazdów kontrolowanych przez radary, 1 035 przekroczyło prędkość, a spośród 2 577 kierowców poddanych badaniu na zawartość alkoholu, 112 miało poziom alkoholu we krwi powyżej maksymalnego dopuszczalnego przez prawo (0,50mg/litr krwi) i podlegało wykroczeniu administracyjnemu, natomiast 85 z nich miało wskaźnik uznany już za przestępczy (równy lub wyższy niż 1,20 mg/l) i zostało zatrzymanych.

W sumie PSP zarejestrowała 2.541 wykroczeń administracyjnych, z czego 114 było bardzo poważnych, 794 poważnych, a 1.633 drobnych, w tym 41 za niestosowanie (lub nieprawidłowe stosowanie) pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących oraz 31 za nieprawidłowe używanie telefonu komórkowego podczas jazdy, "wykroczenia te są jednymi z głównych przyczyn wypadków drogowych".

PSP wykryła również 147 pojazdów poruszających się po drogach publicznych bez przeglądu oraz wystawiła 54 mandaty karne za brak obowiązkowego ubezpieczenia.

W wyniku operacji "Minimalne ryzyko" dokonano 117 zatrzymań: 85 za jazdę pod wpływem alkoholu i 32 za brak legalnego prawa jazdy.