W oświadczeniu ministerstwo sprecyzowało, że w 2023 r. oczekuje się, że Rozmieszczone Siły Narodowe zaangażują się w 31 misji wojskowych, co - jak podkreślił - stanowi wzrost o 200 elementów w stosunku do "liczby wstępnie przewidzianej w poprzednim roku".

Prognoza ta nie obejmuje rotacji, które w kontyngentach następują zwykle co pół roku.

Plan na rok 2023 przewiduje wzrost udziału narodowego w misjach NATO oraz nowe misje w ramach Unii Europejskiej i bilateralnie.

W ramach misji NATO przewiduje się budowę zdolności w ramach "środków odstraszania i uspokojenia na wschodniej flance, w kontekście agresji Rosji na Ukrainę".

Oprócz Rozmieszczonych Sił Narodowych, które obecnie przebywają w Rumunii, spodziewane jest zwiększenie zasobów Marynarki Wojennej, Armii i Sił Powietrznych - czytamy w oświadczeniu.

Jeszcze w tym kontekście Siły Zbrojne zintegrują nową misję Unii Europejskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy, która "zapewni wstępne, zaawansowane i specjalistyczne szkolenie siłom zbrojnym Ukrainy w zakresie instruktażu wojskowego, dezaktywacji urządzeń wybuchowych, jądrowych, biologicznych, chemicznych i radiologicznych oraz pomocy medycznej w walce".

Ministerstwo Obrony Narodowej zwróciło uwagę na dwie nowe misje na poziomie bilateralnym, "szkolące siły zbrojne państw zaprzyjaźnionych", a mianowicie w Timorze Wschodnim oraz na Wyspach Świętego Tomasza i Książęcej, w następstwie "wyników osiągniętych przez misję rozwiniętą w Gwinei Bissau".