André Ventura powiedział, że poprosi prezydenta Republiki o audiencję, w której zażąda "konkretnie zwołania referendum, w zgodzie z obowiązującym tu w Zgromadzeniu Republiki ustawodawstwem na temat eutanazji", co uznał za "jedyny sposób na rozwiązanie tego problemu w sposób pokojowy i konsensualny".

Lider Chegi rozmawiał z dziennikarzami w Zgromadzeniu Republiki, po tym jak Trybunał Konstytucyjny (TK) uznał za niekonstytucyjne niektóre normy dekretu regulującego śmierć wspomaganą medycznie, w odpowiedzi na wniosek prezydenta Republiki o kontrolę prewencyjną.

Po tej decyzji Prezydent Republiki zawetował ten dekret parlamentarny jako niekonstytucyjny, zgodnie z wymogami Konstytucji, a dyplom zostanie teraz zwrócony do Zgromadzenia Republiki.

André Ventura bronił, że "ten proces może być rozwiązany tylko za pomocą referendum", utrzymując, że "kwestia tej wagi, dwukrotnie uznana przez TK za niekonstytucyjną, może być rozwiązana tylko z bezpośrednim udziałem obywateli Portugalii".

Prezes Chega podkreślił "zalety" referendum, uznając, że "kwestia zostanie zatwierdzona przez Trybunał Konstytucyjny" i że odbędzie się "debata społeczna na ten temat".

"Ma też tę zaletę, że niezależnie od większości i w kadencji, w której nikt nie wierzy, że dojdzie do końca, nie musimy mieć prawa do cofnięcia tej ustawy natychmiast po uzyskaniu większości w parlamencie" - dodał.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że powstał "niedopuszczalny brak określenia co do dokładnego zakresu stosowania" dekretu o śmierci wspomaganej medycznie, zauważając, że parlament poszedł "dalej", zmieniając "w zasadniczych aspektach" poprzedni dyplom.

Był to trzeci zatwierdzony przez parlament dekret o dekryminalizacji śmierci wspomaganej medycznie w okresie około dwóch lat.

Pierwszy z nich również został uznany przez TK za niekonstytucyjny, w marcu 2021 r., po złożeniu przez prezydenta Republiki wniosku o kontrolę prewencyjną, z powodu niewystarczającej densyfikacji normatywnej.

W listopadzie tego samego roku Marcelo Rebelo de Sousa użył weta politycznego w stosunku do drugiego dekretu parlamentarnego w tej sprawie, ponieważ zawierał on sprzeczne sformułowania.


Powiązane artykuły: