Według 1 news, kiełbaski po raz pierwszy zaczęły pojawiać się latem 2022 roku. "Nigdy nie wiesz, kiedy nastąpi strajk, ale kiedy to nastąpi, wszyscy zostają uderzeni" - powiedział jeden z wyspiarzy.