Według danych opublikowanych przez Narodowy Instytut Statystyczny(INE), materiały i praca wykazały średnie wzrosty o 15,9% i 6,3%, wobec odpowiednio 6,2% i 5,1% w 2021 r.

Ponadto odnosi się, że "w grudniu 2022 r. szacuje się, że koszty budowy nowych mieszkań wzrosły o 11,5% w ujęciu rocznym, o 0,1 punktu procentowego (p.p.) więcej niż zaobserwowano w poprzednim miesiącu".

W analizowanym miesiącu INE podaje, że ceny materiałów wzrosły o 15,3%, przyspieszając o 0,3 punktu procentowego (p.p.) w stosunku do poprzedniego miesiąca, a koszty pracy wzrosły o 6,1% (6,5% w listopadzie).

Koszt materiałów wniósł 9,0 punktów procentowych do kształtowania się rocznej stopy zmian ICCHN, co wobec 8,7 punktów procentowych w listopadzie, natomiast komponent pracy zwiększył swój wkład do 2,5 punktów procentowych (2,7 punktów procentowych w poprzednim miesiącu).

Wśród materiałów, które najbardziej przyczyniły się do tej ewolucji, INE podkreśla produkty ceramiczne, ze wzrostem cen rok do roku o około 60%.

Wspomina się również, że cement, beton towarowy, drewno i pochodne drewna, marmur i wyroby marmurowe oraz zużycie produktów energetycznych wykazały wzrost rok do roku o ponad 20%.