Klasa zawodowa "przedstawicieli władzy ustawodawczej i organów wykonawczych, dyrektorów, kierowników i kierowników wykonawczych" uzyskała najwyższy średni wzrost wynagrodzenia netto w 2022 roku (9,6%), wynika z danych Narodowego Instytutu Statystyki(INE).

Biorąc pod uwagę średnią inflację na poziomie 7,8% w 2022 roku, klasa zawodowa (najbogatsza pod względem wynagrodzeń, ze średnim miesięcznym dochodem netto w wysokości 1 759 euro miesięcznie, w 2022 roku) była również jedyną, której udało się przezwyciężyć starcie z inflacją i zyskać siłę nabywczą w ubiegłym roku, według portalu Dinheiro Vivo.