Według raportu ECO, od co najmniej 2000 roku Hiszpania jest nie tylko głównym odbiorcą krajowego eksportu, ale także głównym partnerem gospodarczym Portugalii: od tego czasu handel między tymi dwoma krajami wzrósł z 17,6 mld euro, czyli około 14% PKB, do rekordowej kwoty 55,5 mld euro w ubiegłym roku, co odpowiada 23% PKB.

Zależność gospodarki krajowej od Hiszpanii jest tak duża, że w ostatniej dekadzie jedna czwarta eksportu była przeznaczona na rynek hiszpański, a prawie jedna trzecia krajowego importu pochodziła od hiszpańskich przedsiębiorstw.

Według danych Narodowego Instytutu Statystyki(INE), w 2022 roku 26% krajowego eksportu było przeznaczone do Hiszpanii, a 32% krajowego importu było rozliczane produktami "made in Spain".

W sferze rachunków handlowych Portugalii wpływ Hiszpanii jest tak duży, że tylko w ubiegłym roku handel z Madrytem przewyższył handel między Portugalią a pozostałymi czterema głównymi partnerami handlowymi łącznie. Ogólny bilans eksportu i importu rozliczanego z Niemcami, Francją, Chinami i Holandią był w ubiegłym roku o 6,6% niższy niż handel z Hiszpanią.