Będąc w Portugalii, można zauważyć wiele firm, które nie akceptują płatności kartą, Bank Portugalii wyjaśnił prawo w tym zakresie.

NM donosi, że według Banku Portugalii (BdP) placówki nie są zobowiązane do przyjmowania płatności kartą.

"Nikt nie jest zobowiązany do przyjmowania kart jako formy płatności za towar lub usługę", wyjaśnia BdP, na swojej stronie internetowej, zauważając, że "w Portugalii tylko banknoty i monety euro są prawnym środkiem płatniczym".


Co z banknotami i monetami?


Na ten temat nadzór bankowy wyjaśnia, że "co do zasady banknoty i monety euro muszą być akceptowane we wszystkich transakcjach, niezależnie od ich charakteru", a "wierzyciel ma obowiązek przyjąć każdy rodzaj banknotu lub waluty, nie mogąc, co do zasady, odmówić ich przyjęcia".

"Ewentualna odmowa przyjęcia banknotów i monet w euro jako środka płatniczego może być uzasadniona jedynie dobrą wiarą (np. w przypadku dysproporcji pomiędzy wartością banknotu przedstawionego przez dłużnika w stosunku do kwoty należnej wierzycielowi zapłaty) lub porozumieniem stron co do użycia innego środka płatniczego" - wyjaśnia BdP.