Z raportu NM wynika, że liczba ta odpowiada 26% całkowitej floty samochodowej w Portugalii, podczas gdy jeszcze 20 lat temu udział samochodów mających ponad 20 lat wynosił zaledwie 1%.

W ostatnim roku w Portugalii średni wiek pojazdów lekkich wynosił 13,4 lat, natomiast średni wiek w pojazdach lekkich, ciężkich, osobowych i towarowych wynosi około 15 lat.

W 2021 roku z 5,6 mln samochodów będących w obiegu w Portugalii, 63% miało ponad 10 lat. Jeśli chodzi o średni wiek pojazdów oddawanych na złom, to w 2021 roku wynosił on około 23,5 roku (dla porównania w 2006 roku ustalono go na poziomie 16 lat).

ACAP proponuje, aby Portugalia ponownie wprowadziła mechanizmy zachęcające do złomowania pojazdów wycofanych z eksploatacji w celu przyspieszenia wymiany starszych, bardziej zanieczyszczających środowisko pojazdów konwencjonalnych na pojazdy niskoemisyjne.