GNR rozpoczęła dziś operację "Carnival 2023", w ramach której będą patrolować główne szlaki komunikacyjne dostępu do głównych obszarów festynu i kontrolować placówki.

GNR podaje w oświadczeniu, że celem tej operacji jest zapobieganie sprzedaży i używaniu materiałów pirotechnicznych, zwalczanie przestępczości, przyczynianie się do zmniejszenia liczby wypadków drogowych, zapewnienie płynności ruchu i wspieranie wszystkich obywateli, wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa, bliskości i zaufania do Straży.

Uroczystości karnawałowe powodują znaczny wzrost ruchu drogowego, a także są czasem, który sprzyja ryzykownym zachowaniom, takim jak większe spożycie napojów alkoholowych i/lub substancji psychotropowych, a następnie prowadzenie pojazdów pod ich wpływem.


W tym kontekście i przewidując duży napływ i przywiązanie ludzi do uroczystości karnawałowych, GNR skieruje działania prewencyjne i patrolowe na handel narkotykami, posiadanie materiałów pirotechnicznych, zmiany porządku publicznego i akty wandalizmu.

Z kolei działania nadzoru drogowego skupią się na prowadzeniu pojazdów pod wpływem alkoholu i substancji psychotropowych, niebezpiecznych manewrach, zwłaszcza w zakresie manewru wyprzedzania, zmiany kierunku jazdy i ustępowania pierwszeństwa, przekraczaniu prędkości, prowadzeniu pojazdu bez legalnego prawa jazdy, przeciążeniu, niewłaściwym korzystaniu z telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu oraz nieużywaniu lub niewłaściwym używaniu pasów bezpieczeństwa i/lub urządzeń przytrzymujących dzieci.