W oświadczeniu uniwersytet stwierdził, że chociaż pszenica jest fundamentalna, jest jednocześnie postrzegana jako złoczyńca za „powodowanie niepożądanych zmian w organizmie”, takich jak alergie i nietolerancje pokarmowe.

„Kwestią sporną jest skład pszenicy, który może być modulowany przez mikrobiom [florę jelitową]” wskazują badacze, wyjaśniając, że w ramach europejskiego projektu Wheatbiome naukowcy skupią się na mikrobiomie, aby dostać się do nowej żywności opartej na fermentacji pszenicy.

W początkowej fazie zespół zbada mikroflorę pszenicy w glebie i roślinie, aby spróbować zrozumieć, jak na jakość odżywczą tego zboża wpływa immunogenność [zdolność do wywoływania reakcji immunologicznej w organizmie].

W oświadczeniu badacz i współkoordynator projektu Rosa Perez-Gregório, wyjaśnia, że ekspresja białek w roślinie może zależeć od uprawy, odmiany pszenicy i miejsca jej produkcji.

"Ta sama odmiana pszenicy produkowana w różnych miejscach, na przykład w Portugalii i Holandii, może mieć różną jakość odżywczą i ilość białka immunogennego. Chcemy ocenić, jak mikrobiota i interakcja mikrobiota gleby i roślin mogą modulować ten proces", podaje przykład naukowca z Sieci Chemii i Technologii(REQUIMTE)

Badaczka Susana Soares dodała również, że po scharakteryzowaniu zespół może wykorzystać mikrobiotę całej rośliny lub jej części do stworzenia nowej żywności.

Zauważając, że pszenica jest jedną z najbardziej zrównoważonych upraw, badacze twierdzą, że może to uczynić ją jeszcze bardziej zrównoważoną.

Oprócz uczynienia tego zboża bardziej zrównoważonym, kolejnym celem projektu jest wykorzystanie mikroflory do regulowania praktyk rolniczych, przekazywanie tej wiedzy rolnikom i innym podmiotom zaangażowanym w łańcuch produkcji pszenicy.

"Jeśli znamy najlepsze warunki biotyczne i abiotyczne wpływające na mikrobiotę i jakość pszenicy, możemy spróbować uzyskać pszenicę uprawianą w innych krajach europejskich, co pomaga zmniejszyć zależność Ukrainy poprzez wspieranie lokalnego i bardziej zrównoważonego rolnictwa" - dodają badacze.

Jednocześnie projekt ma również na celu ponowne wprowadzenie produktu ubocznego nowej żywności do łańcucha żywnościowego, jak w paszy dla zwierząt.

W trakcie projektu przeprowadzone zostaną badania "in vitro", aby zrozumieć najlepsze warunki uprawy i najlepsze odmiany, na które warto postawić, a później planowana jest wstępna selekcja produktów, które przejdą do fazy "in vivo".

Oprócz gleby i roślin badana będzie również ludzka mikrobiota.

"Chcemy zobaczyć, jak bakterie wewnątrz tej żywności oddziałują na nasz organizm i na naszą własną mikrobiotę" - wyjaśnia badaczka Rosa Perez-Gregory.

Projekt Wheatbiome jest finansowany z ponad 5 milionów euro przez Komisję Europejską i będzie rozwijany przez najbliższe cztery lata.

Oprócz REQUIMTE z FCUP i GreenUPorto, w projekcie bierze udział NOVA Medical School oraz 13 europejskich podmiotów z takich krajów jak Hiszpania, Litwa, Holandia, Polska i Węgry.